Проведе се първият български уъркшоп по проект BUILD UPON

Проведе се първият български уъркшоп по проект BUILD UPON

На 19 май 2016 г. в офис център Capital Fort проведохме първия от шестте уъркшопа на тема “Изграждане на умения и капцитет сред различни целеви групи с цел повишаване на знанията и капацитета за основно и енергийно ефективно обновяване на съществуващия сграден фонд”. Този уъркшоп бе организиран съвместно с ЕнЕфект и проекта Train-to-NZEB с цел да се анализират проблемите, свързани със знанията, уменията и компетенциите на различните групи участници в създаването и изпълнението на националната стратегия за основно обновяване на сградите в България и да се предложат мерки за подобряване нивото на компетентност на заинтересованите страни, които да се вземат предвид при изготвянето на националната стратегия като изразяващи мнението на широк пектър от специалисти.

Програмата на събитието бе организирана в сутрешен блок с 6 презентации и следобеден блок с 2 уъркшоп сесии. В сутрешната част представихме проекта BUILDUPON, а Драгомир Цанев (ЕнЕфект) представи проектите Build Up Skills EnerPro и Tran-to-NZEB (TheBuildingKnowledgeHubs) - инициативи в подкрепа на професионалното обучение за нискоенергийно строителство и ВЕИ, повече информация за които ще откриете в онлайн базата данни RenoWiki (bg.buildupon.eu) - основен информационен инструмент, създаден по BUILDUPON. Жулиета Славчева (НАПОО) представи новия закон за професионалното образование и обучение, а Мария Желева (КСБ) показа резултатите от проучване на обучения за енергийно ефективно строителство. Бяха представени и добри практики в провеждането на обучения от бизнеса - Мария Кухтева (IsoverSaintGobain) и Венета Новакова (ETEM).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следобедния блок участниците бяха разделени на кръгли маси като работеха по предварително изготвени сценарии, за да идентифицират пречките и бариерите пред повишаване нивото на компетентност, възможностите за преодоляване на тези бариери, определяне на възможните бъдещи резултати, поставяне на дългосрочни национални цели и предлагане на конкретни мерки и препоръки към правителството.

При подготовката на събитието бяха идентифицирани 4 целеви групи – участници в процесите по основно обновяване на съществуващите сгради:

·         Висококвалифицирани строителни специалисти

·         Професионално образование  на ученици и студенти и професионално обучение на строителни работници

·         Образование и обучение сред неспециалисти и повишаване на осведомеността сред населението

·         Публичната администрация, която обслужва националната стратегия

Отчет за уъркшопа ще откриете на http://buildupon.eu/bg/dialogue/countries/bulgaria/ , а програмата на събитието е в приложение към отчета.