Проведе се вторият български уъркшоп по проект BUILD UPON

Проведе се вторият български уъркшоп по проект BUILD UPON

На 22 юни 2016 г. в – LighthouseGolf& SpaResortдо гр. Балчик проведохме втория целодневен уъркшоп на тема „Зелени обществени поръчки и финансови инструменти за основно обновяване на съществуващия сграден фонд“. Този уъркшоп бе организиран с цел да се анализират текущите проблеми и бариери, свързани с финансовите инструменти за основно обновяване на сградите и зелените обществени поръчки, да се предложат конкретни мерки и препоръчки за преодоляването им, които да се вземат предвид при изготвянето на националната стратегия като изразяващи мнението на широк пектър от специалисти, както и да се дискутират бъдещите възможностите за финансиране на процеса.

Организирахме събитието със съдействието на Споразумение на кметовете (CovenantofMayors) в деня на откриването на C4EForum– първата конференция за енергийна ефективност, ориентирана към региона на Централна и източна Европа (www.c4eforum.net), на която Български съвет за устойчиво развитие бе съорганизатор заедно с European Climate Foundationи Chance for Buildings. Тези обстоятелства спомогнаха за обогатяване на програмата и спектъра на участниците на уъркшопа. 

Участниците бяха както местни експерти в областта на енергийната ефективност, проекти за подпомагане на финансирането от банките, проекти за зелени обществени поръчки, представители на банковия сектор, така и множество чуждестранни експерти по енергийна ефективност, сред които и представители на Съветите за устойчиво развитие на Чехия, Латвия, Полша, Словакия, Словения, Испания и Турция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сутрешния блок на програмата бяха представени проектите Build Upon, SPP Regions, GreenProcA, добри практики от Чехия за зелени обществени поръчки (ЗеОП) и се проведе тренинг сесия на тема ЗеОП. След това започна първата от двете уъркшоп сесии, в която хората се разделиха на 3 групи – всяка с фокус върху 1) финансови инструменти; 2) зелени обществени поръчки и 3) повишаване на осведомеността сред населението. В тази сесия участниците идентифицираха бариери, рискове и възможности в своята подтема, както и дискутираха дългосрочни цели и очаквани резултати. Резултатите от кръглите маси бяха представени пред всички участници с възможност за обратна връзка. Презентатори в сутрешния блок бяха Емилио Мигел Митре – координатор на BuildUpon(GreenBuildingCouncil España), Дейвид Дворак – юрист от Чехия, специалист в законодателството за ЗеОП, Драгомир Цанев (Център за енергийна ефективност ЕнЕфект), Евелина Стойкова (Енергиен Център София) и със специалното съдействие на Тамаш Солимоси (Белгия) от Споразумение на кметовете като един от модераторите на кръглите маси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В следобедния блок бе представен проектът ICP Europe от Луиш Кастенейра, втора тренинг сесия със съдействието на проект GreenProcA, след което се проведе и втората уъркшоп сесия, в която трите групи участници идентифицираха възможности за преодоляване на бариерите и рисковете, и изпълнение на целите; дефинираха на конкретни мерки и препоръки към правителството с цел подпомагане актуализацията на националната стратегия за основно обновяване на жилищни и търговски сгради.

Отчет за уъркшопа ще откриете на http://buildupon.eu/bg/dialogue/countries/bulgaria/, а програмата на събитието е в приложение към отчета.