Build Upon Семинар III - Подобряване на умения и компетенции за енергийно обновяване на сградния фонд

Build Upon Семинар III - Подобряване на умения и компетенции за енергийно обновяване на сградния фонд
На 27 октомври в сградата на Съюза на Архитектите в България се проведе третият уъркшоп по проекта Build Upon на тема ‘‘Подобряване на умения и компетенции за основно и енергийно обновяване на сградния фонд‘‘.
Този уъркшоп бе организиран като продължение на дискутираните теми по време на първия семинар в България по проекта Build Upon, проведен на 19.05.2016г. Проблематиката за нивото на умения, компетенции и качество на образование на различните групи професионалисти, участващи в процесите на основно обновяване на сградите, е от изключително важно значение за страната ни. Затова целите на настоящото събитие бяха да се анализират още по-задълбочено проблемите, свързани със знанията, уменията и компетенциите на различните заинтересовани страни и да се предложат мерки за подобряване нивото на компетентност на ангажираните в сферата.
Програмата на събитието предложи презентации на изявени експерти в областта като акцентът бе върху практическата насоченост и реални примери за провеждане на курсове и обучения. В сутрешната част проф. Фантина Рангелова (Декан на Строителния фактултете в УАСГ) представи новата магистратура по енергийна ефективност, арх. Цветомир Ценков (гл. експерт, Столична община, р-н Оборище) говори за възможности за подобряване капацитета в общините, Алистър Бърнард (партньор, BHP International) представи опита си в строителството в България и развитието му през последните години, а арх. Цветелена Младенова (Кнауф Инсулейшън) и инж. Иван Бурлаков (Кнауф България) представиха добри практики на техните компании в провеждане на обучения. След панела с презентациите се проведоха модерирани дискусии на кръгли маси по 4 теми.
Всяка кръгла маса представи резултатите от дискусиите и излъчи конкретни мерки за подобряване на уменията и капацитета на съответната таргет група. В следобедната част Драгомир Цанев (зам. директор на ЕнЕфект) представи проектът Build Up Skills EnerPro, повече информация за който ще откриете в базата данни за инициативи RenoWiki – основен информационен инструмент, създаден по BUILD UPON на http://bg.buildupon.eu/ . Семинарът завърши с представяне на 5 квалификационни курса, провеждани от професионални гимназии.