Build Upon Семинар IV - Повишаване на осведомеността за по-успешна национална стратегия за реновиране на сгради

Build Upon Семинар IV - Повишаване на осведомеността за по-успешна национална стратегия за реновиране на сгради
На 10 ноември в хотел Хилтън, София се състоя четвъртият уъркшоп по програмата Build Upon на тема ‘‘Повишаване на осведомеността за по-успешна национална стратегия за реновиране на сгради‘‘.
 
В първата част на събитието презентира Уилям О‘Браян (William O’Brien) – преподавател в Харвард и Кларк Юнивърсити. Уилям О‘Браян е академик и бизнесмен с богат опит в частния сектор като адвокат, предприемач и лидер на промяна в САЩ. Неговата презентация по време на уъркшопа беше фокусирана върху метода ADKAR и как да постигнем успешно трансформиране на мисленето на голяма група хора.
Темата беше продължена от Иван Люке Сегура (Ivan Luque Segura), консултант по енергийна ефективност и устойчиво развитие в Испания. Той представи на присъстващите иновативни идеи за енергийно обновяване на сградите чрез информиране и ангажираност на общността. Арх. Любомир Георгиев и арх. Нина Толева, координатор на изследването на панелия квартал ‘‘Тракия‘‘ в Пловдив, презентираха относно ролята на медиатора между властта и гражданите.

Презентациите бяха последвани от обща дискусия върху повишаването на общата осведоменост относно стратегиите за сградно реновиране. Обсъжданията показаха необходимост от по-серозна публична ангажираност, достъпна и лесно-разбираема информация и постоянна връзка между гражданите и властимащите. Идеите, презентирани през целия ден дадоха ясна представа какви могат да са следващите стъпки за повишаването на осведомеността за една успешна национална стратегия за реновиране на сгради.