Build Upon Семинар V - Политики и регулаторна рамка за успешна стратегия за енергийно ефективно реновиране на сградите

Build Upon Семинар V - Политики и регулаторна рамка за успешна стратегия за енергийно ефективно реновиране на сградите
На 17 ноември в сградата на Софарма Тауърс се проведе петият уъркшоп по Build Upon, на тема ‘‘Политики и регулаторна рамка за успешна стратегия за енергийно ефективно реновиране на сградите‘‘.
Събитието започна с презентация на един от чуждестранните ни лектори – Рене Брюел (Renee Bruel), експерт по енергийна ефективност и част от екипа на Европейската фондация за климата (European Climate Foundation). Рене представи европейската регулаторна рамка за енергийна ефективност при сградите и обясни предстоящите ревизии на директивите свързани с изготвянето на стратегията. Другият чуждестранен гост – Дан Станиашек (Dan Staniaszek), старши експерт от Buildings Performance Institute Europe (BPIE) допълни темата за интернационалния опит със сградното реновиране като презентира няколко успешни национални стратегии на други държави.
Българският опит беше представен от изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво развитие – Ивайло Алексиев. Господин Алексиев представи детайлна извадка върху изпълнението на текущата национална политика за енергийно реновиране на сградите и открои някои от нейните основни проблеми.
Следобедната част на уъркшопа включваше разделянето на аудиторията на две групи, които дискутираха както основните проблеми в сектора, така и потенциални мерки за разрешаването им. Като главни проблеми бяха изтъкнати липсата на обучени специалисти, недостатъчния контрол върху изпълнението на програмите и нуждата от постепенна и прогресивна промяна на законодателството в сферата.Основните предложения, които бяха представени и от двете групи в края на деня включват: приоритизиране и подобряване на процесът по избиране на проектите, кандидатстващи за основно сградно реновиране; контрол на качеството на дейностите по реновирането и въвеждането на глоби при нарушения; засилено участие на собствениците на сградите като заинтересована страна; разглеждане на проблема за енергийната бедност в контекста на сградното реновиране; и др.
Пълният доклад по семинара може да откриете на следния линк.