Build Upon Семинар 6 - Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност, София

Build Upon Семинар 6 - Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност, София
   На 23 февруари 2017 в хотел ‘‘Арена ди Сердика’’ в София се проведе предпоследният семинар по проекта Build Upon на тема ‘‘Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност’’. Целта на семинара бе да представи добри примери от държави-лидери в процесите по реновиране на сгради, част от недвижимото културно наследство. С основен фокус бе представянето на чуждестранния опит по темата на Франция - страна, известна с добрите си практики при възстановяването на сгради-паметници на културата и подобряването на техните енергийни характеристики. Освен повишаването на компетенциите на присъстващите заинтересовани страни, семинарът имаше за цел да провокира дискусия сред присъстващите, която да открои предизвикателствата пред българското правителство във връзка с изготвянето на националната стратегия за основно сградно обновяване.
 
   Изпълнителният директор на Български Съвет за Устойчиво Развитие - Нора Йовчева и председателят на Управителния съвет - Весела Вълчева-МакГий откриха семинара с встъпителни думи за значението на националната стратегия за енергийно-ефективно обновяване на съществуващите сгради и нейното прилагане върху недвижимото културно наследство у нас. Темата бе продължена от Katya Samardzic, архитект, урбанист и експерт към Министерство на екологията, устойчивото развитие и енергетиката и École de Chaillot, Париж, Франция. Архитект Samardzic запозна присъстващите с развитието на френската нормативна рамка относно енергийна ефективност и различни инициативи за прилагане на мерки за нейното приложение при сгради – паметници на културата. Френските практики в изпълнението на проекти по обновяване на сгради, част от недвижимото културно наследство на страната, бяха проследени от втория международен гост - Thibault de La Laurencie, архитект с частна практика и преподавател от Париж, Франция. Архитект de La Laurencie представи похвати от практическата му дейност на архитект в сферата на възстановяване на сгради - паметници на културата, включително реални примери за добри и лоши практики. Френският специалист разгледа освен холистичния подход в практиката, така и наскоро приетия международен стандарт EN 16883 относно опазването на културното наследство.
 
  
 
   
 
  
 
 
 
Българската действителност бе представена от арх. Галина Пировска, главен експерт при Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Архитект Пировска презентира върху предизвикателствата пред възстановяването на архитектурни паметници и прилагането на мерки за енергийна ефективност в България. 
 
  
 
 
 
Семинарът продължи с дискусия и коктейл, където всички присъстващи имаха възможност да обменят идеи и предложения, които да бъдат представени на българското правителство и да подпомогнат създаването на нацилналната ни стратегия за енергийно - ефективно обновяване на същестуващия сграден фонд. В резултат на дискусията бяха предложени конкретни мерки за подобряването на процесите по реновиране и подобряването на енергийните характеристики на недвижимото културно наследство в страната.
 
Пълният доклад от семинара може да намерите на следния линк.