Европейската Комисия започва обществени консултации за Устойчиви сгради

Европейската Комисия започва обществени консултации за Устойчиви сгради

Обществените консултации относно каква трябва да бъде политиката на Европа за насърчаване на устойчиво строителство  започнаха преди два дни и ще продължат до октомври.

Консултациите ще се фокусират върху ресурсите - строителните материали (включително и отпадъците),както и  водните и енергийни  ресурси и имат за цел да разгледат използването и  влиянието им върху околната среда през целия жизнен цикъл на сградите, от извличането на строителни материали до разрушаването и рециклирането им.  Ще бъдат разглеждани както жилищни, така и обществени сгради. Вижданията на участниците в допитването ще бъдат публикувани в издание „Communication on Sustainable Buildings’ в началото на 2014г


„Изключително важно е, че Съветите за устойчиво развитие- като най-голямата мрежа, подкрепяща  устойчивото строителство, стоят зад този напредък и  се ангажират да насочат правилната стратегичекса посока на развитие.  Нашата мрежа ще събере експертизата на своите членове в Европа, за да оформи своето становище” коментира Джеймс Дринкуотър, Старши консултант в Европейската регионална мрежа от съвети за устойчиво строителство- част от Световния Съвет за устойчиво строителство.

Инициативата има за цел да повиши информираността и търсенето на по-високи екологични характеристики  на сградите сред частните потребители, производителите и възложителите на обществени поръчки.

Някои от предстоящите теми, които обхваща допитването са:

·         Установяване на рамка за оценяване на екологичните показатели на сградите, като сградата се разглежда като система, строителни елементи и материали.

·         Разпространение на информация за екологичните характеристики на сградите до проектанти, архитекти, строителни компании, производители на строителни материали, инвеститори, потребители и др.

·         Установяване на обширни критерии за Зелени обществени поръчки за различни категории сгради и промотиране тяхното използване.

·         Съветване на Страните-членки на ЕС за разработване на финансови стимули за по-добри екологични характеристики на сградите, включително и свързване със съществуващи програми и стимули за енергийна ефективност в съответните страни и др

По-подробна информация можете да намерите тук: backgrounddocument  и consultationquestionnaire.

Ако искате да включите Вашата експертиза в отговора на Европейската  регионална мрежа за устойчиви съвети се свържете с  Български Съвет за устойчиво развитие на тел. +359 2 964 13 20 или office@bgbc.bg