top of page
  • office40485

Възможности за финансиране за младите в Европа

Скъпи приятели,


продължаваме да разпространяваме информация за възможностите за финансиране, предлагани от ЕК и насърчавани от Новия европейски Баухаус в специални сесии.European Youth Together представлява програма "Еразъм" за проекти, които имат за цел да създадат мрежи, насърчаващи регионалните партньорства, като дадат възможност на младите хора в цяла Европа да създават съвместни проекти, да организират обмен и да насърчават обучения (например за младежки лидери) чрез физически и онлайн дейности. Действието ще бъде осъществено чрез два лота, подкрепящи транснационални партньорства за младежки организации на местно ниво или в широкомащабни партньорства, които имат за цел да засилят европейското измерение на своите дейности, включително относно начините за по-добър съвместен живот след пандемията и подпомагане на разработването на устойчиви бъдещи начини на живот в съответствие с Европейския зелен курс и инициативата "Нов европейски Баухаус".

Важни тематични приоритети и за двете поддейности са работата с и популяризирането на целите на ЕС за младежта и като цяло на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.246. Европейските цели за младежта са отразени и в политическата насока на председателя на Комисията фон дер Лайен. Предложенията за проекти могат да третират и темите на "Конференцията за бъдещето на Европа".

Младите хора и младежките организации са ключови участници във възстановяването от пандемията COVID-19. Младежките мрежи следва да обмислят начини за формиране на солидарност и приобщаване, както и начини за подобряване на качеството на живот след пандемията, които съвпадат с предизвикателствата, свързани с цифровите умения и устойчивия екологичен начин на живот.

8 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page