top of page
  • office40485

Пътната карта на ЕС за климатично неутрални сгради и строителство до 2050 г.

Лидери в строителството от цяла Европа представят Пътната карта на ЕС за климатично неутрални сгради и строителство до 2050 г.


На 24 май Световният съвет за зелено строителство (WorldGBC) представи нов смел политически план за Европейския съюз, който да ускори напредъка в декарбонизирането на сградите и строителството - един от секторите с най-много емисии в света.

Разработен с подкрепата на коалиция от над 35 водещи браншови организации в рамките на водещия проект на WorldGBC #BuildingLife, Пътната карта за политиката на ЕС е първият по рода си в мащаба на ЕС, който разглежда въздействието на въглеродните емисии през целия живот на застроената среда по множество политически направления.

Пътната карта бе представена на конференция във вторник, 24 май 2022 г., на която присъстваха политици от ЕС и представители на целия сектор на строителството. Киаран Куф, член на ЕП (Зелени), който е докладчик за настоящото преразглеждане на Директивата за енергийните характеристики на сградите, изнесе важна реч, в която реагира на пътната карта и ключовата роля на сградите в борбата с изменението на климата. След това се проведе панелен дебат с участието на високопоставени представители на индустрията и публичния сектор.


Как пътната карта стимулира действията на ЕС


Пътната карта предлага график на препоръчителни действия за политиците в ЕС за ускоряване на декарбонизацията на сградите до 2050 г., като се решават както проблемите с емисиите на CO2 от експлоатацията им, така и дълго пренебрегваното въздействие на емисиите от строителните материали и процеса на строителството.

Голяма част от сградния фонд в Европа е стар и неефективен и Европейската комисия призна, че темповете на обновяване трябва да се увеличат поне два пъти. Пътната карта на WorldGBC подчертава спешната необходимост от по-амбициозна политика и финансова подкрепа, за да се даде възможност за енергийно ефективно обновяване на имотите.

Наред с това сградите все още се строят с използване на въглеродно интензивни материали и процеси, което поддържа високото въздействие на въплътения въглерод в сектора. Ето защо в пътната карта са направени редица препоръки за това как политиката на ЕС може да наложи изчисляване и регулиране на емисиите през целия жизнен цикъл на сградата, както и мерки, които ще подобрят кръговия характер на строителните материали.

В случай, че не се обърне внимание на това въздействие на въглеродните емисии през целия жизнен цикъл на сградите вероятно ще означава унищожаване на оставащия въглероден бюджет на Европа, което ще направи целите на Зелената сделка на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. и целите, договорени от политиците на COP26, трудни за постигане.


Четири политически пътя за декарбонизация на застроената среда в ЕС


Препоръките в пътната карта са разработени с участието на големи бизнес мрежи и промишлени асоциации, както и на екологични НПО и градски мрежи. Те са разписани за периода от сега до 2050 г. и включват основни етапи за това как с течение на времето следва да се усъвършенстват ключови политики и разпоредби на ЕС, засягащи строителния сектор. Докладът е разделен на четири основни политически направления:

1. Строителни разпоредби

2. Отпадъци и кръговрат

3. Устойчиви обществени поръчки

4. Устойчиво финансиране.

В него има допълнителни насоки за това как създателите на политики на ЕС, на национално и регионално равнище могат да съгласуват исканията си към промишлеността, като насърчават подхода на многостепенно управление.

И накрая, за да се осигури ефективно сътрудничество с частния сектор, в пътната карта са посочени и начините, по които дружествата могат да подкрепят изпълнението на пътната карта.


Кристина Гамбоа, главен изпълнителен директор на WorldGBC:

"Застроената среда в Европа е отговорна за над една трета от въглеродните емисии в региона. Елиминирането на тези емисии означава, че се занимаваме изцяло както с енергийната ефективност на самите сгради, така и с декарбонизирането на многобройните вериги за доставка на материали, на които разчита секторът.

Благодарни сме за силната подкрепа, която толкова много водещи организации показаха за препоръките в тази пътна карта, и призоваваме Европейската комисия, Парламента и Съвета да ги вземат под внимание - и да предприемат действия. От това зависи безопасното и устойчиво бъдеще на Европа."


Карл Бакстранд, член на борда на директорите, Съвет на архитектите на Европа:

"Разглеждането на целия жизнен цикъл на сградите е от съществено значение, за да могат проектантите да балансират често противоречивите фактори, определящи експлоатационните характеристики на сградите. Подходът, основан на жизнения цикъл, може да спести значително повече въглеродни емисии в сравнение със стремежа към икономии само при експлоатацията, а за да се постигнат целите за 2050 г., новите сгради и реконструкциите вече трябва да са насочени към нулево нетно потребление. Ние ентусиазирано подкрепяме призива в тази пътна карта за регулиране, което да гарантира, че безпрецедентният мащаб на инвестициите в енергийна ефективност също така захранва създаването на кръгова икономика, за да се контролират емисиите в строителството."


Олимпия Дола, мениджър "Устойчиво строителство", Eurima:

"Еврима има удоволствието да подкрепи тази пътна карта, която признава важността на справянето с емисиите през целия жизнен цикъл на сградите. Индустрията се нуждае от хармонизирана рамка от инструменти, насочени към въплътения въглерод в сградите, също и в контекста на предстоящото преразглеждане на Директивата за енергийните изисквания. Тази ревизия представлява само първите законодателни етапи, които трябва да бъдат разгледани по пътя към постигане на целите за 2030 г. и 2050 г., и тази пътна карта осигурява така необходимата яснота за всички участници относно това как трябва да изглеждат тези етапи."


Роланд Хунцикер, директор на отдел "Изградена среда", WBCSD:

"За да може строителната индустрия да постигне глобалните цели за климата, всички компании трябва да започнат да измерват пълния въглероден отпечатък на своите недвижими имоти. Собствено проучване на WBCSD показа, че поставянето на ясни цели от самото начало на строителния проект и чрез сътрудничество по цялата верига на стойността, емисиите могат да бъдат намалени наполовина във всеки строителен проект до 2030 г. Затова е чудесно да видим силната коалиция от поддръжници, която подкрепя тази пътна карта и нейния призив за разработване на ясни регулаторни цели."


Волфганг Теубнер, регионален директор за Европа и управляващ директор на Европейския секретариат на ICLEI:

"За да се постигне успешно декарбонизиране на застроената среда в Европа, всяко управленско ниво трябва да бъде напълно ангажирано в процеса и да работи заедно за улесняване на ефективния поток от финансиране, знания и данни, които са от решаващо значение за този преход. Освен това ще бъде изключително важно поднационалните равнища да бъдат значимо ангажирани в процесите на изготвяне на политики, за да се гарантира, че се отчитат реалностите на място, че се използват изцяло устойчиви практики за обществени поръчки и че местните власти разполагат с достатъчно ресурси, за да подкрепят участниците на пазара и групите в неравностойно положение. Пътната карта #BuildingLife работи за постигането на тази визия, като предоставя задълбочени познания и препоръки за това как политиците могат да приложат въглероден подход през целия „живот" на сградите по всеобхватен и интегриран начин."


Пътната карта можете да свалите тук.


66 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page