top of page
  • office40485

Срещата за последното тримесечие на 2023 г. се проведе в Атина

Срещата на Европейската мрежа на съветите за зелено строителство (ERN) за четвъртото тримесечие на 2023 г. се проведе на 17 и 18 октомври в Атина. Нашите домакини от Съвета за устойчиво строителство на Гърция свързаха срещите на ERN с конференцията за устойчиво строителство на SBC, която последва на 19 октомври 2023 г.


Събитието на Европейската мрежа изпълни целта си да събере заедно европейските съвети за зелено строителство, за да работят за популяризиране и прилагане на практиките на зеленото строителство. Дневният ред беше фокусиран върху проектите и съдействието на ERN, а обсъжданите цели бяха следните:

1. Разработване на дневния ред на градовете: Разглеждане на предложението на Ирландския съвет за зелено строителство за сътрудничество в областта на законите за планиране и съгласуване на следващи стъпки.

2. Започване на актуализация на Манифеста на ERN за застъпничество: Планиране тази част от работата, насочена към новите избори за ЕС през 2024 г.

3. Събиране на персонала на проектите на съветите за зелено строителство: обсъждане на действащи проекти, напредък в плановете планове и определяне синергиите и печелившите проекти. Обхванатите проекти бяха BuildingLife, DRASTIC и Built4People / NEBULA.

4. Насърчаване съвместната работа в мрежата ни и споделянето на знания: създаване на пространство, в което ръководителите на съветите за зелено строителство и партньорите им да имат връзка с колеги по ключови теми и да се улеснят неформалните разговори.


Имаме много добри новини за влиянието, което нашият проект BuildingLife за създаване на пътни карти за въглеродните емисии през целия жизнен цикъл (Whole Life Carbon -WLC) оказа върху последния проект на позиция за преговори по Директивата за енергийните характеристики на сградите в рамките на тристранния процес. Това включваше предложение праговете за WLC да станат задължителни до 2030 г. и преговарящите се надяват да финализират тристранния процес преди края на годината. Радваме се, че ЕК взема под внимание становището и констатациите на нашата Мрежа за зелено строителство и показва готовност да приложи нашата позиция по отношение на WLC в Директивата.


7 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page