top of page
Glass Buildings

EDGE

Инструмент за сертифициране от IFC, член на групата на Световната банка

EDGE ("Excellence in Design for Greater Efficiencies"), иновация на Международната финансова корпорация (IFC), улеснява проектирането и сертифицирането на сгради с ефективно използване на ресурсите и нулеви въглеродни емисии по целия свят. IFC създаде EDGE в отговор на необходимостта от измеримо и надеждно решение, което да докаже икономическата обосновка на зеленото строителство и да отключи финансови инвестиции.

EDGE функционира чрез платформа, базирана в облака, която разполага със сложен набор от данни за климата и разходите в градовете, модели на потребление и алгоритми за прогнозиране на най-точните резултати от изпълнението. Това е измерим начин за строителите да оптимизират проектите си, за да подобрят ресурсната ефективност на сградите си, и да оценят допълнителните разходи за зелено строителство и прогнозираните икономии на комунални услуги.

EDGE се предлага за нови и съществуващи сгради, включително офиси, жилища, хотели, училища, лека промишленост, складове и центрове за данни. За да се класира за сертифициране, сградата трябва да постигне поне 20-процентно намаление на енергията, водата и въплътената енергия в материалите в сравнение с конвенционална сграда.

Научете повече като кликнете на картинката по-долу и гледайте видеото:

https://youtube.com/channel/UC_A9PJ_6HmzHOyxgeOk-1Qw

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page