top of page

Н.Пр. посланикът на Обединеното кралство д-р Роб Диксън и нашият председател Адина Уелш бяха домакини на прием за възобновяване дейността на БСУР

31 май 2023 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 31 май БСУР събра представители на зеления строителен бизнес в България на изискан прием, с любезното домакинство на Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания в България и г-жа г-жа Адина Уелш – председател на организацията ни. На събитието, целящо активизиране на дейността на нашия съвет, специален гост бе и г-н Росен Христов, служебен министър на енергетиката, който изрази подкрепата си за бъдещите инициативи на съвета. Онлайн се включи и главният изпълнителен директор на Световния съвет за зелено строителство (World Green Building Council/WGBC) г-жа Кристина Гамбоа.  изпълнителения  просъства и Български съвет за устойчиво развитие (Bulgarian Green Building Council/BGBC) организира събитие за подновяване на своята дейност. Приемът се състоя в красивата британска резиденция и посрещна над 70 гости от бизнеса и политиката.

Събитието бе открито от посланикa на Великобритания, Роб Диксън , част от чиито поздравителен адрес представямe тук: „Приветствам инициативата за координиране на БСУР с Глобалния дневен ред на Световния съвет за зелено строителство и насърчаване на неговите членове, партньори и заинтересовани страни като проектанти, архитекти, инженери и държавни представители да дават приоритет на устойчивост в своите проекти и политики. Прилагането на природосъобразни строителни практики, енергийно-ефективни сгради и включването на системи за възобновяема енергия има потенциала да трансформира застроената среда в България.“

Министър Росен Христов приветства подновяването на дейността на Българския съвет за устойчиво развитие, подчерта важността на нашата инициатива и завърши обръщението си така:„Ние сме сред лидерите в енергийния сектор в Европа и трябва да напреднем и в областта на зеленото строителство. Заедно можем да направим България зелено място за живеене”.

Г-жа Гамбоа обърна сериозно внимание на важността на дейностите на мрежата от съвети за устойчиво развитие по света: „Ние водим системна промяна, за да се справим с въглеродните емисии в строителния сектор (генерирани от материали, строителство и експлоатацията на сградите), позволявайки устойчивост и здравословна среда както за хората, така и за природата, така че и двете страни да процъфтяват“.

Различни статистики сочат, че строителството и експлоатацията на сградите произвежда 40% от емисиите на CO2, докато строителните материали представляват половината от твърдите отпадъци, генерирани всяка година в световен мащаб. „Международните компании отдавна са възприели своите зелени програми, но публичната администрация все още изостава. Ние сме тук, за да преодолеем тази празнина и да действаме като вектор на промяната. Българският съвет за устойчиво развитие е свързващото звено между местната бизнес общност и публичната администрация”, посочи Адина Уелш.

Български съвет за устойчиво развитие ще влезе в ролята си на катализатор за промени в политиките за енергийна ефективност на сградите, и нашата крайна цел е да допринесем за реално, практично и осезаемо, положително социално въздействие в средата, в която живеем и работим. Световният съвет за зелено строителство трябва да се разглежда като информационен център, достъпен за бизнеса и политиците, особено сега, след скорошното формиране на нашия Консултативен съвет.

Ние привличаме все повече български компании, участващи в кръговата икономика. Това означава ефективно използване на природните ресурси с цел нулеви отпадъци в депата, което е една от нетните NET ZERO цели на Световния съвет за устойчиво развитие за 2030 г.

„Пътят към NET ZERO започва със стъпка ZERO“, заключи Адина Уелш.

bottom of page