top of page

4та RICS конференция в България, организирана от Камарата на професионалните оценители

27 април 2023 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Камарата на професионалните оценители и Кралският институт на лицензираните оценители - RICS - едни от световните лидери в областта на развитието и оценката на недвижими имоти, проведоха своята 4-та конференция в България на 27 април в Hayatt Regency Sofia.

Конференцията събра на едно място световно признати представители на RICS в сектора на оценителите на недвижими имоти от цяла Европа и много други професионалисти в сектора на недвижимите имоти - предприемачи, фасилити мениджъри, финансови специалисти и много други, за да обсъдят най-новите тенденции и най-вече предстоящото въвеждане на ESG директивите в местното законодателство и как се очаква това да повлияе на пазара на недвижими имоти в България.

 

Сред участниците, поканени да споделят мнението си по темата, бе и нашият председател - г-жа Адина Уелш, позната и като директор на Райфайзен пропъртис България, която участва в първия панел:" Пазарът на недвижими имоти - перспективи и ESG реалности". Този панел направи подробен преглед на местния пазар на недвижими имоти от гледна точка на: г-н Иван Велков, член на БСУР, Българска фасилити мениджмънт асоциация, г-н Ивайло Алексиев, Агенция за устойчиво енергийно развитие, г-н Йордан Николов, Българска асоциация за изолации в строителството, проф.Маню Моревенов, Българска фондова борса, г-н Никола Стоянов, Българска пощенска банка.

 

"Интересно е, че мнението на RICS за въздействието на стратегиите и прилаганите мерки на ESG върху оценките на активите е, че то се определя от пазара. Нашата цел с Български съвет за устойчиво развитие е да разясняваме положителното въздействие на зеленото сертифициране и програмата Net Zero, за да можем действително да видим положително въздействие върху оценките на активите."

Адина Уелш, Председател на БСУР, Директор на RPHI за България

Вторият панел беше посветен на: "Прилагането на директивите за ESG в България". Поканените участници, които споделиха своите мнения, отново представляваха различни сектори: Г-жа Даниела Илич, MRICS, TEGoVA, г-жа Таня Косева - Бошова, MRICS, Lion's Head and Park Lane Developments, г-жа Велентина Станчева, BILLA Real Estate, г-жа Аглика Георгиева, Deloitte Bulgaria, г-н Ценко Ценков, Unicredit Bulbank, г-н Никола Кедов, MRICS и г-н Георги Павлов, Proptech.bg. Участниците достигнаха до много интересни изводи относно очакваните трудности при прилагането на ESG директивите в България. Беше поставен акцент върху изискванията и подобренията на инвеститорите в областта на недвижимите имоти по този въпрос:

"Нашата компания вече работи по докладите на ESG. Освен зелените политики и правила, които следваме във всички наши сгради, започнахме да предлагаме на клиентите си зелени договори за наем. Повечето от служителите на компаниите, които обитават нашите сгради, имат високи зелени стандарти и изисквания. В момента работим по издаването на сертификати за експлоатация на сгради по LEED, BREEAM и WELL за нашите сгради: Полиграфия офис център и Мегапарк офис център. Това е в допълнение към сертификатите, които вече имаме за проектирането и изграждането на тези сгради."

Таня Косева-Бошова, MRICS, Lion's Head and Park Lane Developments.

bottom of page