top of page
BU 3.jpg

Нашите членове

Представители на бизнеса и обществото

Нашите 60 членове представляват компании, професионални асоциации и физически лица, които споделят едни и същи цели за устойчивост и чисто зелено бъдеще за бъдещите поколения!  

Ясно послание за корпоративна и социална отговорност

 

Деклариране на позиция, ангажираност и инициатива за реализиране на иновативни идеи

 

Експертно участие в работните групи на BGBC с министерства, държавни агенции и държавни структури, работещи по проекти на ЕС

 

Въвеждане на експертни становища при разработването на система за сертифициране на зелени сгради от ново поколение

Принос за развитието на страната към енергийна ефективност и кръгова икономика

СПИСЪК НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

Професионални и научни организации.

1. Българска фасилити мениджмънт  асоциация  
2. Център за изследване на демокрацията
3. Камара на архитектите в България
4. Индустриален клъстер за електромобили
5. Българска фотоволтаична асоциация
6. Асоциация на българските енергийни агенции

Програма за членство

 

bottom of page