top of page
BIMEPD title photo.jpg

Адаптирана програма за обучение на архитекти по BIM методологиите за интеграция на екологични продуктови декларации (EPD) в стратегии за устойчиво строителство.

bottom of page