top of page

BGBC АКАДЕМИЯ .

Би Джи Би Си Академия е основана през 2011 г. като юридическо лице, 100 % собственост на Българския съвет за устойчиво развитие.

Академията обединява експертизата и специфичното ноу-хау на Съвета и ги реализира в конкретни свои дейности, както и предоставя професионалисти с висока квалификация, необходими за нарастващия пазар на устойчиво строителство и Европейския преход към зелена икономика.

Би Джи Би Си Академия е специализирана структура към Съвета, която има опит и концентрира своите усилия в следните направления:

  • Разработване и провеждане на обучения, фокусирани върху най-актуалните теми на зеленото строителство и европейското законодателство в сектора,

  • Професионално обучение за акредитация на консултанти, базирано на водещи рейтинг системи за оценка на устойчивото строителство.

  • Сертифициране на устойчиви сгради и консултации по време на строителния процес.

  • Консултиране на държавната администрация и съдействие при актуализирането на нормативната база в областта на енергийната ефективност.

Категоричните изисквания за устойчивост на инвестициите в рамките за Европейския зелен пакт определят новите приоритети на Академията.

Като водеща организация в сферата на устойчивото строителство, Академията ще подкрепи усилията на държавата и бизнеса в прехода към зелена икономика, като съдейства за успешното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост и постигане на съответствие с изискванията на Регламента за Европейска таксономия.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

BIMEPD презентация

17 март 2022 г.

Полиграфия офис център 

Научете повече за тази адаптирана програма за обучение по BIM методологиите за интеграция на екологични продуктови декларации (EPD) в стратегии за устойчиво строителство

Вход свободен

Научи повече

ОБУЧЕНИЕ ЗА КОНСУЛТАНТИ НА DGNB

15-18 март 2022 г

Научете повече за една от водещите системи за сертифициране - инструмента DGNB за оценка на устойчиви сгради и станете консултант!

Още информация

International-Training.jpg

МИНАЛИ ОБУЧЕНИЯ

Научете първи за предстоящите обучения!

Благодарим ви, че се абонирате!

bottom of page