top of page
WGBC-Day 1-4547.jpg

ЗА НАС .

Българският съвет за устойчиво развитие (БСУР) е организация с нестопанска цел с мисия да трансформира застроената среда чрез промяна на начина, по който сградите и градските пространства са проектирани, построени и експлоатирани. Ние сме част от Световния съвет за зелено строителство - световна мрежа от организации,  които работят заедно за  осведоменост в публичния сектор, изграждане на капацитет чрез професионално образование, ангажиране на бизнеса за измерване на устойчивостта във веригата на доставки и производството на продукти, и подпомагане на правителствата при разработване на устойчиви политики.

БСУР служи като централна платформа за споделяне на знания в строителния сектор и развитието му в България. Организацията предлага цялостен опит в устойчивото строителство и сектора на градското планиране, отговаря за прилагането на международно признати системи за сертифициране на сгради и градски квартали, и предлага професионални обучения за акредитация за консултанти и одитори за зелено строителство. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно за създаване на устойчива икономика, по-чиста околна среда и силна общност за бъдещите поколения.

Нов европейски Баухаус - нашият съвет стана официален партньор на Новия европейски Баухаус и като такъв ние действаме в ролята на посланици на устойчива, красива и приобщаваща среда, за да донесем по-добро бъдеще заедно. Инициативата New European Bauhaus е създадена, за да приложи идеите на Зелената сделка и да ни придвижи към нашата зелена и устойчива Европа! Ние представляваме център на идеи, растяща общност от неправителствени организации, учени, асоциации и други заинтересовани страни, обединени около целта да изживеем духа на Зелената сделка навсякъде около нас – в нашите жизнени пространства и преживявания.

Популяризация на значението на използването на устойчиви техники при проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради и градски зони, за постигане на устойчива жизнена среда с минимално въздействие върху околната среда.

Повишаване на социалното съзнание чрез образование и насърчаване на създаването на чисти и здравословни жизнени пространства.

Подкрепа и насърчаване на разработването и прилагането на такива методи.

Популяризация на своята дейност и постижения в различни форуми, за да затвърди развитието на устойчивото строителство в България, ценен член на Европейския съюз.

Катализиране на развитието и внедряването на устойчиви практики чрез директно образование и маркетинг на професионалисти от индустрията като: архитекти, инвеститори и всички други участници в строителството и регионалното развитие както в местен, така и в национален мащаб.

ЦЕЛИ .

Подкрепа и сътрудничество с всички правителствени и неправителствени организации при създаването на адекватно законодателство, което да гарантира устойчива застроена среда в бъдеще.

Поддържане на стандарт за качество на ЕС във всичките си програми.

Активно участие в създаването и внедряването на единна система за сертифициране в България за ефективни сгради, базирана на действащата немска система за сертифициране.

Обучения на професионалисти за всички стъпки от процеса на сертифициране.

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Програма за членство

 

bottom of page