top of page
Дунав мост Видин-Калафат.JPG

MAKING CITY

Ръководител на проекта
 

Фондация CARTIF

Година

2023 г

Местоположение
 

Видин, България

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Днес градовете имат съществена роля в справянето с изменението на климата, като значително намаляват въглеродните си емисии

ПРОЕКТ

Координиран от фондация CARTIF, Making city е 60-месечен проект Horizon 2020, стартиран през декември 2018 г. Той има за цел да адресира и демонстрира трансформацията на градската енергийна система към интелигентни и нисковъглеродни градове, въз основа на концепцията за позитивно енергийни  зони  (PED) . Оперативните модели на PED, разработени в Making city, ще помогнат на европейските и други градове по света да приемат дългосрочна визия на града 2050 за енергиен преход и устойчива урбанизация, като същевременно превръщат гражданите в участници в тази трансформация.

PED концепцията ще бъде първоначално изпробвана и валидирана в  два примерни града:  Гронинген (Холандия) и Оулу (Финландия). След това ще бъде възпроизведена в  6 града-последователи:  Басано дел Грапа (Италия), Кадикьой (Турция), Леон (Испания), Люблин (Полша), Тренчин (Словакия) и Видин (България). Избрани   за внедряване в проекта са както добре познати, така и иновативни технологии. PED концепцията представлява стъпка отвъд настоящите европейски строителни разпоредби, като внася големи структурни, обществени, икономически и технологични промени в градовете.

ЛИДЕР НА ПРОЕКТА:

ПАРТНЬОРИ:

 

Съвет за зелено строителство на Испания

Община Видин

Клъстер Зелена синергия

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.  Тази публикация отразява само възгледите на автора и  Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

bottom of page