top of page

БСУР бе основен говорител на най-голямата конференция за недвижими имоти у нас - BalRec

9 ноември 2023 г.

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 9 ноември се проведе най-голямата конференция за недвижими имоти у нас BalRec. Събитието бе съпътствано от есенното издание на Residential Expo, което представи над 100 актуални жилищни проекти от 30 водещи компании на българския пазар.

По – долу сме подбрали някои акценти:

Откриващата презентация на събитието бе представена от Габор Борбели, MRICS, директор, CEE Research, CBRE, който се фокусира върху проблемите на макросредата, влияещи на пазара на имоти през последната година – военните конфликти и пост Ковид кризата – все фактори, които водят до понижаване на инвестициите в сектора и изчакване при предприемане на сериозни покупки или продажби. За щастие последвалата дискусия между експерти относно състоянието на  нашия пазар, бе по-скоро оптимистична.

Адина Уелш, председател на Български съвет за устойчиво развитие и изпълнителен директор на RPHI Bulgaria бе основен говорител в следващия панел : Sustainability for success: ESG като стандарт. Стремеж към трайна и положителна промяна – ролята на сектор недвижими имоти в създаването на социална стойност и екологична устойчивост. г-жа Уелш представи основните инициативи и програми на Световния съвет за зелено строителство, от който БСУР е част. Тя акцентира върху неотложността на масовото разпространение на зеленото строителство като способ за ограничаване на въглеродните емисии и сертифицирането на зелени сгради като гаранция не само за тяхната енергийна и ресурсна ефективност, но и за по-добри условия на живот за обитателите им. Тя подчерта, че тенденцията за въвеждане на кръгова икономика в сектора, освен че ще ограничи строителните отпадъци, ще бъде и предпоставка за отварянето на много нови работни места.

 

Арх. Весела Вълчева-МакГий, член на УС на БСУР и управляващ партньор в Трипъл Грийн Билдинг Груп България бе сред експертите в панел: Residential Market Bulgaria 2023/2024: Специалистите в сектора обсъдиха жилищни нужди и инвестиционни перспективи, както и особеностите при търсенето и реализацията на луксозния жилищен сегмент. Според участващите в дискусията, развитието на жилищния пазар от висок клас трябва да предостави не само лукс, а и подходящи здравословни условия за живот и инфраструктура,  които да не се ограничават само върху конкретния предлаган имот, но да се разпростират и върху заобикалящата го градска среда като ключов фактор, влияещ върху търсенето и стойността на имота. Инвеститорите се надяват да имат по-голямо взаимодействие с общините относно изграждането на подходяща инфраструктура във всички райони на градовете чрез намиране на здравословната пресечна точка между устойчивото общинско планиране и устойчивите отговорности на частното жилищно строителство.

 

В последващите панели бяха разгледани различните аспекти на пазара, както и факторите, които имат сериозно влияние върху тях. Ключовите обсъдени теми бяха:

Office Market Outlook - България 2023/2024: Еволюиращите специфики и модели на работните процеси като двигател на търсенето. Висококачествени и устойчиви активи във фокуса на търсенето на обитателите - трансформациите като възможност, „capex“ и „opex“ като предизвикателство.

The New Generation Office: стремеж към качество, устойчивост и иновации – създаване на готови за бъдещето екосистеми. Екологичен и ориентиран към човека подход като фундамент. Оживени дестинации, гъвкави пространства и бъдещето на хибридната работа.

Flex space and Co-working: Преосмисляне на работната среда – услуги и гъвкавост от ново поколение. Перспективи за експанзия и ефективни оперативни модели - синергия, общности, среда.

Residential and Mixed-use concepts: създаване на привлекателна и жизнена среда за живот. Лайфстайл тенденции, социални специфики, функционален микс и placemaking модели за по-добри жилищни проекти. По-добрата жизнена среда като основен двигател на търсенето.

Hotels and Hospitality: предоставяне на уникално потребителско изживяване в контекста на висока туристическа активност - предизвикателства, перспективи и възможности в различните хотелски подпазари. Инфлация, оперативни разходи и модели за адаптация на цените.

Retail: перспективи за сектор недвижими имоти в контекста на актуалните модели на потребление и поведение. Тренд при експанзиите и очаквана инвестиционна активност през 2023/2024 – нови концепции за физически магазини, тенденции при retail парковете и нови елементи в omni-channel стратегиите.

Industrial and Logistics market Bulgaria 2023/2024: перспективи и инвестиционни предизвикателства, потенциал за растеж на наемите и двигатели на търсенето. Зелени, енергийно ефективни и устойчиви практики като основна част от бизнес стратегията.

bottom of page