top of page

BIMEPD
Презентация

17 март 2022 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 16 и 17 март се проведоха серия от събития по проект BIMEPD „Адаптирана програма за обучение по BIM методологиите за интеграция на екологични продуктови декларации (EPD) в стратегии за устойчиво строителство“

В този проект по Еразъм +, БСУР е част от консорциум, включващ следните участници от различни европейски държави: Официален колеж за Архитекти в Мурсия (Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia), Испания – ръководител на проекта, Технологичен център за мрамор (CTMarmol), Испания, Институт за развитие на предприемачеството (Institute of Entrepreneurship Development), Гърция, Варшавски университет за технологии (Warsaw university of technology), Полша.

На 16 март се състоя вътрешна среща между партньорите относно завършване на софтуера на образователната програма BIMEPD, възможностите за представянето и включването й в процеса за допълнителна професионална квалификация за архитекти в държавите, участници в програмата. Това представляваше и първата среща на живо на нашия екип, който в продължение на две години създаде този продукт чрез дистанционна работа! За нас беше вълнуващо да се запознаем на живо с тези доказани експерти в областта на устойчивото строителство, които направиха проекта възможен, независимо от Ковид епидемията!

На 17 март представихме проект BIMEPD в Полиграфия офис център, където заедно с нашите партньори от Камарата на Архитектите в България и Зелена София обсъдихме големите възможности на създадения софтуер, приложението му като обучителен ресурс в  допълнителната квалификация на архитектите и най-вече необходимостта от устойчиво проектиране. Всички се съгласиха колко важна е ролята на зеленото строителство като средство за намаляване на въглеродния отпечатък от човешката дейност.

Очаквайте още семинари по BIMEPD „Адаптирана програма за обучение по BIM методологиите за интеграция на екологични продуктови декларации (EPD) в стратегии за устойчиво строителство“

Бихме искали да благодарим на всички участници – надяваме се този семинар да е бил ползотворен за всички Вас!

 

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

bottom of page