top of page

Нашата BIMEPD платформа    е завършена!
Скоро ще обявим дата за образователния курс!

28 юни 2022 г.
Варшавски Технологичен Университет

 

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Втората среща на BIMEPD се проведе във Варшава на 28 юни и с удоволствие ви съобщаваме, че софтуерът на BIMEPD е завършен, образователните ни модули са готови и нямаме търпение да споделим тази невероятна платформа с Вас! Българският съвет за устойчиво развитие ще обяви дата за обучителната програма, която ще запознае архитектите как да работят с тази полезна платформа, която прилага информационното моделиране на сградите (BIM) и екологичните продуктови декларации (EPD) по време на създаването на проекта на сградата.

Платформата ни дава възможност да постигнем максимална енергийна и ресурсна ефективност и да създадем по-добри сгради за бъдещите поколения! Това е лесен начин проектантите да постигнат оптимални характеристики на сградата и да осигурят възможно най-нисък въглероден отпечатък. Платформата ни изчислява оценката на жизнения цикъл на сградата, което помага да се приложат нисковъглеродни материали и да се създаде зелена и интелигентна сграда.

Ще поддържаме връзка и ще Ви информираме за датата на предстоящата образователна програма!

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само възгледите на автора и
Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

bottom of page