top of page

В навечерието на COP27, Световната седмица на зеленото строителство 2022 връща хората в центъра на застроената среда.

BGBC отбелязва това световно събитие в рамките на
Urban Development Forum

19 септември 2022 г.

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 19 септември BGBC отбеляза Световната седмица на зеленото строителство с Urban Development Forum 2022

Официалното откриване на това ежегодно събитие, организирано от Градът Медиа Груп, бе с участието на Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, Иван Шишков, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и Адина Уелш, изпълнителен директор за България на Raiffeisen Property Holding International, член на УС на BGBC,  която отправи поздравителен адрес от името на организацията ни по случай Световната седмица на зеленото строителство.

Панелите бяха фокусирани върху устойчивото градско развитие в икономически, екологичен и естетичен аспект.

Първи панел разгледа темата: Градовете и интегрирания  преход – капиталови програми, финансови инструменти и модели за устойчива градска трансформация.

Влизането на ЕС през 2021 г. в нов 7-годишен програмен период поставя различни предизвикателства, но и предоставя и възможности. Научихме за предвидените от ЕК, ЕИБ и МРРБ инструменти за финансиране и за новите перспективи за финансиране на устойчиви проекти с комбинирани финансови инструменти чрез Фонда за устойчиви градове и Фонда за устойчиво градско развитие у нас. Добри примери за интегриран подход при финансиране на проекти при публично-частните партньорства, променили градската среда  у нас бяха представени от: Надя Данкинова, изпълнителен директор отдел Финансови инструменти и връзки с международните финансови институции, Фонд за устойчиви градове, Йева Залите, Регионална политика, Европейска комисия, Дончо Барбалов заместник-кмет по направление Финанси и здравеопазване, Столична община, Ангелина Тодорова-Бонева, гл. директор Стратегическо планиране и програми за регионално развитие, МРРБ. Панелната дискусия бе модерирана от арх. Любо Георгиев, Сдружение за градски политики.

Следващият панел разгледа темата; Околна среда и икономика – териториално обновяване.

Как да постигнем както високи екологични характеристики, така и финансова възвръщаемост на инвестициите?

Градовете са отговорни за 35-45% от въглеродните емисии, и разглеждането на нови, холистични подходи за градското развитие е належащо. Децентрализацията е ключова при разрешаване на тези проблеми. Това е горещaта тема, поставяща екологичната и икономическа устойчивост на една плоскост. Арх. Здравко Здравков главен архитект на Столична община, представи ползата от интегрирания подход между инвоеститорите и СО в  НПЗ Хладилника- София. Арх. Ангел Захариев, А и А Архитекти, ни показа проблемите на зона Централна гара София от 2018 година до сега. Арх. Весела Вълчева- МакГий, член на УС на BGBC, и управляващ партньор в Трипъл Грийн Билдинг Груп България,  алармира относно тенденциите за остаряване и ниска енергийна ефективност на сградния фонд, които в комбинация с непосилните разходи за отопление на домакинствата в световен мащаб, ще доведат до повишаване броя на бездомните. Държавните политики трябва да осигурят достъпни и енергийно-ефективни жилища за всички. В последващата дискусия участваха и Давид Давидов, управляващ партньор в Garitage Investment, Георги Георгиев, председател на СОС,  Адина Уелш изпълнителен директор за България, Raiffeisen Property Holding International и член на УС на BGBC, Борислав Точевски, съсобственик на Green District, Георги Киров, партньор, Colliers. Калоян Карамитов от Сдружение за градски политики представи новите подходи в третирането на градското развитие, които поставят екологичната устойчивост наравно с икономическата. Модератор на дискусията бе Нурхан Реджеб, урбанист в Place Make.

Хора и естетика - публични пространства и местна идентичност.

Това бе фокусът на дискусията в последния панел, който разгледа важността на съхраняването на облика на градовете и паметниците на културата за естетиката и идентичността им. Глaвният apxитeĸт нa Πлoвдив Димитъp Axpянoв обърна внимание върху пpeдизвиĸaтeлcтвaтa за инвеститорите на Tютюнeвия гpaд в Πлoвдив и необходимостта от пpoмянa нa cтaтyтa на тази историческа градска зона. В дискусията се включи и Bлaдимиp Бoтyшapoв, yпpaвлявaщ cъдpyжниĸ, "Hopдиĸc Инвecт", притежател на сграда в зоната. Отново бе акцентирано върху възможностите на интегрираното финансиране, благодарение на които са изпълнени редица проекти в гр. Бургас и гр. Стара Загора. Реализацията на проектите бе представена от Becнa Бaлтинa, зaмecтниĸ-ĸмeт нa oбщинa Бypгac. Арх. Десислава Стоянова, проектант в Мотто студио и Ива Петкова, директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие. Дездмънд Гарднър, съветник по финансови инструменти, Европейска инвестиционна банка представи целите и инициативите на Новия европвйски Баухаус и как те вече се превръщат в добри практики за създаване на устойчива, естетична и интегрираща градска среда. Ролята на модератор бе поверена на Христо Станкушев от Сдружение за градски политики. 

Бихме искали да благодарим на екипа на Градът Медиа Груп, наши членове и дългогодишни партньори за това, че разпознаха значимостта на Световната седмица на зеленото строителство  и за предложението да отбележим това събитие заедно на Urban Development Forum и по-специално на Изпълнителните директори на медията Венета Кръстева и Камен Кръстев, както и на създателя на програмата - арх. Любо Георгиев.

bottom of page