top of page

Net Zero Economy Forum

18 октомври 2022 г.

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

БСУР бе официален партньор на Net Zero Economy Forum, организиран от вестник Капитал.

Това мащабно събитие събра на едно място старши експерти от различните области на икономиката, представители на финансови институции – ЕИБ и опериращи у нас банки,  политически и икономически лидери от България и Европа, които пряко работят върху възможностите и развитието на нулево въглеродната и кръгова икономика.

Форумът бе открит от Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ и Иво Прокопиев, собственик на Икономедиа. Техните приветствия бяха последвани от изказване на Радан Кънев, евродепутат от ДБ.

Панелите бяха посветени на редица проблеми в областта на измерването и мониторинга на емисиите от различните икономически сфери и влиянието им върху околната среда и бъдещето ни. Чрез своите въглеродни емисии всеки сектор на икономиката пряко въздейства върху климата. Поканените професионалисти от различните сектори разгледаха механизмите на това въздействие и възможностите за ограничаването му, споделиха добри практики, доказващи, че нулевовъглеродната икономика е не само приложима във всяка сфера, но и значително по-изгодна финансово. 

Като организация в областта на градското развитие и строителството, ще се фокусираме върху панела, посветен на тази тематика, а именно: „Зелени сгради, материали и технологии“, с участието на Росен Папазов, изп. директор на „Холсим България“, доц. д-р инж Емануела Манолова, мениджър развитие в „Аурубис“ , Константин Златев, изп. директор на „ГБС Пловдив“ и модериран от арх. Весела Вълчева-МакГий, член на УС на БСУР. Предвид тревожната статистика, която сочи, че приблизително 40% от емисиите идват от сградите, строителният сектор се оказва един от главните виновници за въглеродния отпечатък и носи сериозна отговорност за ограничаването му. Колегите представиха редица иновации в областта на строителните материали (на свой ред отговорни за 1/3 от горните 40%) и иновативните начини за строителство. "Холсим България", вече работи с над 85% алтернативни горива и произвежда композитни цименти, създадени с пепелина от ТЕЦ-овете, които са не само пример за кръгова икономика, но и конкурентноспособен материал с константно растящи продажби. Подобен иновативен материал представлява произвежданият от „Аурубис“ железен силикат с широка употреба в строителството, който всъщност е вторичен продукт – още един пример за кръгова икономика. „ГБС Пловдив“ на свой ред информираха публиката, че са започнали масова употреба и процес по закупуване на хибридна строителна техника, ползване на фотоволтаици за захранване на строителните си обекти, както и снабдяване изключително с местни строителни материали – всичко това значително допринася за ограничаване на емисиите от обектите на компанията.

Друга част от програмата:“Индустрията като двигател на прехода“ даде поредният добър пример от икономиката у нас. „Икономическа зона Тракия“ в гр. Пловдив показва, че съжителството на компании, стремящи се към нулевовъглеродна икономика може да бъде сериозен двигател и взаимен стимул за промяна към устойчивост не само на бизнеса, но и на общото пространство, изначално създадено да бъде „зелена“ икономическа зона. Понастоящем се реализират редица общи проекти на обитателите на най-големият индустриален проект в източна Европа и Шнайдер България и собствениците на зоната. Добра практика бе демонстрирана и от ЗММ Холдинг, компания захранваща производствата си основно в фотоволтаици. Участие в дискусията взеха инж. Мария Топчийска, изп. директор на Smart Factory на Schneider Electric в Източна Европа, Иван Велев, портфолио мениджър в ACT Commodities, инж. Пламен Панчев, основател и изп. директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и инж.Васил Цанев, изп. директор на ЗММ Холдинг. Панелната дискусия бе модерирана от Юлиан Попов, Европейска климатична фондация.

Значим инструмент за намаляване на емисиите представляват различните системи за тяхното изчисляване, частично с това се занимава и ESG анализът на компаниите. Българската фондова борса създаде Green Finance & Energy Centre – един тинк-танк, чиято цел е намаляване на емисиите, трансформация на бизнеса към устойчивост и популяризация на ESG сред фирмите у нас. Необходимостта от и реалното въздействие на този вид анализ у нас бе обсъдено от членовете на УС на Green Finance & Energy Centre Саша Безуханова, Николай Гърнев и Иван Цанков, заедно с доц. д-р. Маню Моравенов, председател на центъра и изп. директор на БФБ.

В по-голям мащаб, засягащ всички икономически сфери, ще споделим няколко акцента от презентацията на топ експерта в областта на емиссите и климатичните промени г-н Максфийлд Вайс, изп.директор на CDP Europe. Г-н Вайс алармира относно ниския процент компании в рамките на ЕС, с поставени въглеродни цели и видими емисии, което води до заключението, че е спешно необходимо средният и малкият бизнес да се включат адекватно с ограничаването на своите емисии. Той препоръча у нас този процес да започне със задаване на научно базирани стратегии за смекчаване на последиците от климатичните промени, които включват прозрачност, измерими цели и методики за ограничаване на въглеродните емисии от всички сектори на икономиката на национално равнище.

bottom of page