top of page

BGBC взе участие в 17-ата конференция Advanced Building Skins Conference & Expo в Берн

20-21 октомври 2022 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Това високопрофилно международно събитие за иновативни сградни обвивки, предназначено за архитекти, инженери, учени и строителната индустрия, събра експерти в областта на фасадното инженерство от цял свят, които демонстрираха много иновативни и устойчиви проекти на сградни обвивки.

BGBC беше представлявана от инж. Кирил Велковски, който представи уникалната комбинация от технологични решения, използвани при създаването на комплекса от офис сгради Софарма Литекс Тауърс, сертифициран по немската система DGNВ с нашата помощ. Офис сградите отвориха врати още през 2011 г.

 

Презентацията бе озаглавена: “Силата на адаптивната сградна обвивка след 10 години наблюдение; Пасивни и икономически ефективни решения за бъдещето; Нова визия за високотехнологична сградна обвивка с безкраен комфорт благодарение на естествената дневна светлина.” В презентацията представи резултатите от 10-годишния мониторинг на уникална двойна фасада с "дишаща/полузатворена кухина" с вградена ретрооптична слънцезащитна система и адаптивни функционалности за енергийните свойства и пропускането на дневна светлина.

Представената фасадна система е инсталирана през 2009-2010 години на комплекс от офис сгради в София, България, който се състои от 3 офис сгради с 15, 18 и 22 етажа,свързани в 1-ви и 2-ри етажи от търговска зона с магазини, ресторанти, други услуги. Комплекса общо носи името Софарма Бизнес Тауърс  и Литекс Тауър.

Проектът е съвместна инициатива на две български компании и е 100% частна инвестиция. Две от кулите, се управляват от Софарма имоти които са и съ-инвеститори в съвместния проект, а третата офис сграда е собственост и инвестиция на Литекс Тауър ЕАД. Архитектурното решение е на арх. Димитър Паскалев, Архитектоника Студио ООД, София. Консултант по фасадите и дневна светлина, в това число и сторителна физика е арх. Helmut Koester, Koester Lichtplanung DE, в партньорство с инж. Кирил Велковски, София, България. Слънцезащитните характеристики на стъклата и слънцезащитната система в комбинация са произведени, тествани и потвърдени от IFT Rosenheim. Докладът е предоставен от RetroSolar GmbH. Спектралните характеристики на стъклото са потвърдени от доклада на производителя AGC Flat Glass.

 

Проектът е създаден в началните години на този век и като архитектурен замисъл и реализация датира от 2006 година. Пуснат е в експлоатация през ноември 2011 година  и успешно работи и до момента. Още в самото си начало на работа се превръща във флагман на енергийно ефективното строителство в страната в сегмента на офис сградите и остава като такъв вече повече от 10 години. Многократно награждаван с различни отличия, проектът е сертифициран по DGNB системата със златен сертификат с помощта на BGBC.

 

Като технология на проектиране за на постигане на висока енергийна ефективност е изключително важно да се проучат и определят местните климатични условия в най-ранен етап от проектирането на сградите. Фасадите в частност, като активни елементи оказващи съществено влияние на сградната физика, имат съществена роля в това отношение и са съобразени с конкретните климатични условия за района. Това позволява постигането на по-добро разбиране за необходимата строителна физика, съобразена с поставените цели за фасадна концепция, която да осигурява комфорт, екологичност и енергийна ефективност.

 

Концепцията за адаптивна фасада се основава на принципа за ефективно осигуряване на възможно най-добрите условия за предаване на енергия, топлина и светлина за нуждите на интериора според външните условия. Накратко може да се илюстрира по следния начин:

 

  • През топлите сезони със силно слънце, което предполага силно термично натоварване в интериора, концептуалното решение дава възможност за минимизиране на радиационните потоци към интериора и ефективно реализиране на икономии от охлаждаща мощност, като същевременно осигурява комфортен интериор.

  • През студените сезони оптимизиране на радиационните потоци които проникват в интериора в комбинация с отлични топло-изолационни свойства водят до спестяване на отоплителна мощност.

  • През всички сезони фасадата трябва да гарантира пропускане на достатъчно количество мека дифузна светлина дълбоко в интериора, което съществено разтоварва енергийната ситема и води до впечатляващи икономии от вътрешно осветление и допълнителни икономии от необходима допълнителна охлаждаща мощност през топлите сезони.

В резултат на адаптивния фактор на фасада всички засегнати сфери на влияние от сградната физика в комбинация водят до висока енергийна ефективност, постигната по отношение на отоплението, охлаждането и интериорното осветяване. В допълнение са засегнати и други сектори от енергийната консумация на сградите.

Като ползи резултатът е ефективни икономии на енергия при условие на запазен комфорт и здравословна среда, респективно спестени CO2 емисии в голям мащаб. Спестената електроенергия е над 40%, сравнена с друга офис сграда в същия район и със същото предназначение, построена в рамкитe на същия период време както и комплекса Софарма – Литекс тауърс.

bottom of page