top of page
Световна седмица на зеленото строителство 2018
- въведение в EDGE
27 септември 2018 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Иновация на Международната финансова корпорация (IFC), член на групата на Световната банка, EDGE предоставя на пазарните лидери възможността да получат конкурентно предимство, като диференцират своите продукти и добавят стойност към живота на своите клиенти. EDGE носи скорост, пазарна интелигентност и инвестиционен фокус към следващото поколение сертификати за зелено строителство в повече от 170 страни. IFC създаде EDGE, за да отговори на необходимостта от измеримо и надеждно решение, което да докаже бизнес обосновката за изграждане на зелени сгради и отключване на финансови инвестиции. EDGE включва базирана на облак платформа за изчисляване на разходите за преминаване към зелено строителство и спестяване на комунални услуги. Най-съвременният двигател на зеленото строителство разполага с усъвършенстван набор от базирани на града данни за климата и разходите, модели на потребление и алгоритми за прогнозиране на най-точните резултати от работата.

Стартирал през юли 2014 г., EDGE получи начално финансиране от SECO (Държавния секретариат по икономически въпроси на Швейцария) и в момента се финансира от правителството на Обединеното кралство. Допълнителните дарители включват: Австрия, Канада, Дания, ESMAP, ЕС, Финландия, GEF , Унгария и Япония.

Глобална мрежа от сертифициращи лица и акредитирани експерти на EDGE подкрепят колективната амбиция за масово строителство на зелени сгради и подпомагат борбата с изменението на климата.

Г-жа Наз Бейкан, представител на IFC направи подробно представяне и демонстрация на инструмента за сертифициране. Домакин на събитието беше Полиграфия офис център като част от Световната седмица на зеленото строителство 2018.

bottom of page