top of page

Среща с Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България

9 декември 2021 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 9 декември 2021 г. Българският съвет за устойчиво развитие и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България започнаха партньорство за създаване на работна група по следните теми:

  - Екологичен, социален и управленски анализ (ESG) с акцент върху екологичните аспекти

  - Сертификация LEED, BREAM - нови изисквания / след COVID/​

- Данъчна инициатива за /предварително/сертифицирани сгради, местни данъци и стимули - предложения за съвместна работа между Българския съвет за зелено строителство и Асоциацията на собствениците на търговски сгради

- Наредба за озеленяване - компенсаторно озеленяване, предложения за съвместна работа за подобряване на съществуващата законодателна рамка

Представители на БСУР - председател г-н Иван Зайков, член на УС арх. Весела Вълчева-Макгий и арх. Кирил Велковски говориха за аспектите на устойчивостта, ефективността на ESG анализа за фирмени портфейли и последните иновации във високата енергийна ефективност в сградите.

 

bottom of page