top of page

BUILD UPON

Проект по Хоризонт 2020, номер: 649727 

Местоположение

София и Варна, България

Година

2017 г

Източник

ЕС

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

ПРЕДСТАВЕТЕ СИ... Градска среда, която гарантира висококачествен живот за всички

 

 

BUILD UPON има за цел да изгради общност: място, където да се съберем. Нашата мисия е да работим с вас за съвместно създаване на амбициозни национални стратегии за обновяване за подобряване на съществуващите сгради в Европа; вашите обществени пространства. Нашият специфичен интерес е да намалим количеството енергия, използвано от  сградите, за да ги направим екологично по-добри и по-евтини за експлоатация. Ние обаче осъзнаваме  че това е само част от една много по-голяма история – такава, в която всички имаме роля.  

Български съвет за устойчиво развитие подкрепя разработването на по-добра национална стратегия за цялостно обновяване на съществуващия сграден фонд

Както знаете, БСУР е от тринадесетте европейски организации  част от проекта BUILD UPON. Проектът е към своя край, като постига много високи резултати при ангажиране на заинтересованите страни в процеса на подкрепа на националните правителства за разработване на нова стратегия за обновяване на съществуващия сграден фонд. По време на проекта БСУР трябваше да събере мненията на представители на всички заинтересовани страни и техните експертни гледни точки относно ключовите предизвикателства и проблеми, свързани със съществуващата национална стратегия. Основната цел беше да се идентифицират бариерите и недостатъците и да се предложат конкретни мерки за тяхното подобряване.

 

Като част от процеса БСУР организира семинари по следните ключови теми:

Семинар I - Изграждане на умения и компетенции

Семинар II - Зелени обществени поръчки и финансови инструменти 

Семинар III - Подобряване на умения и компетенции 

Семинар IV - Повишаване на осведомеността 

Семинар V - Политики и регулаторна рамка 

Семинари VI и VII - Недижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност – София  и Варна 

​​

В резултат на семинарите бяха събрани над 115 препоръки, предложени от експерти в областта на санирането на сгради, архитекти, инженери, неправителствени организации, потребители на сгради, академични среди и бизнес, както и експерти от асоциираните държавни агенции и министерства. Консолидираните резултати от проекта в България, които ще бъдат изпратени с официално писмо до регионалното министерство  развитие и благоустройство, Министерството на енергетиката и Агенцията за устойчиво енергийно развитие можете да намерите тук. Целта на тези препоръки е да подпомогне разработването на национална стратегия за дълбоко обновяване на съществуващия сграден фонд съгласно чл.4 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съюза от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност.

Успешното завършване на проекта се доказва от факта, че седемте семинара, организирани  от BGBC присъстваха над 390 души, представители на бизнеса, властта и гражданите. Над 180 организации , представители на бизнеса, експерти от местната и централната власт, академичните среди и други заинтересовани страни представиха своите мнения и препоръки, които скоро ще бъдат изпратени до съответните държавни институции. Кампанията на BGBC за популяризиране  важността на националната стратегия за дълбоки ремонти и енергийна ефективност постигна много високи резултати, разпространявайки проекта сред над 55 000 души в България.

 

Като продължение на проекта, консорциумът от тринадесет държави, които си партнират като част от проекта BUILD UPON организира  призив за действие към всички участващи организации  за подкрепа на Общата визия за обновяване на съществуващия сграден фонд.  

Резултати от проекта

 

bottom of page