top of page
British Embassy Blue copy 1.jpg
Norse Consulting.png

Бизнес закуска на Посолството на Великобритания с БСУР

27 септември 2023 г

Сподели

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

На 27 септември 2023 г. Н.Пр. Посланикът на Великобритания д-р Роб Диксън бе домакин на бизнес закуска с Български съвет за устойчиво развитие и инвеститори под егидата на Посолството на Великобритания. Целта на събитието бе популяризиране на добрите практики в зеленото строителство и британската система за сертифициране на сгради BREEAM. На официалното откриване присъстваха зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Ангелина Бонева, началник кабинета на министъра на туризма г-жа Марияна Кордова и председателят на Български съвет за устойчиво развитие г-жа Адина Уелш. Гост-лектор бе арх.Крис Халиган, старши дипломиран технолог, NPS Leeds, член на работната група по изменение на климата, CIAT.

Н.Пр.  Д-р Роб Диксън се фокусира върху важността на зеленото строителство и разбирането за него от правителствата, индустрията и бизнеса. Практиките на устойчивото строителство, умното моделиране на сгради и внедряването на възобновяеми енергийни източници са не само подобряващи енергийното потребление и характеристики на сградите, но и предпоставка за разгръщане на бизнеса и отваряне на нови работни места, подчерта той. Посланик Диксън отбеляза, че размяната на опит и добри практики между България и Великобритания ще допринесе много за развитието на сектора.

 

Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Ангелина Бонева наблегна върху трите аспекта на устойчивото строителство по отношение на Зеления преход – комбинацията между енергия и екология, мащабността на приложението на зелени практики в строителството и реновацията и тяхното репликиране, както и повишаването квалификацията на човешкия капитал и създаването на нови работни места в сектора на иновациите в строителството.

 

Г-жа Марияна Кордова информира аудиторията, че датата на събитието ни съвпада с международния ден на туризма, който тази година е под мотото „Туризъм и зелени инвестиции“. Според изнесени от нея данни, в последните години у нас се наблюдава стабилен ръст на туризма и стремежът на Министерството на туризма е развитието на сектора бъде все по-екологично.

С подкрепата на Посолството на Великобритания у нас, специален гост бе арх. Крис Халиган, който сподели опит в и даде насоки относно създадената в Обединеното кралство система за зелено строителство BREEAM и употребата на устойчиви строителни материали и иновативни зелени решения в сектора. Особен интерес предизвика повторната употреба на различни суровини в направата на строителни материали, както и ползването на естествени материали в строителството.

bottom of page