top of page
Sgrada na godinata_7.jpg

Arkont A

Пресъздайте своята идентичност в архитектура

Дейността на фирмата е инженерингова и затваря цикъла, състоящ се от предпроектно проучване и градоустройствено разработване на терени, проектиране на обществени, административни и жилищни сгради в тези терени, консултации, стойностни анализи и авторски надзор.

 

Фирмата има богат опит от работа с частни, общински и държавни възложители по програми, осъществявани чрез финансовите инструменти и механизмите на ЕС. Има опит по прилагане на закона за обществените поръчки в областта на устройственото и инвестиционното проектиране и благоустрояването, както й в областта на промяна земеползването. Богат опит в проучване и изготвяне на планови задания, изготвяне на тръжни книжа и конкурсни програми, комплексно проектиране във всички фази – устройствено планиране, подробни устройствени планове, урбанистични концепции, идейни обемно - пространствени и функционални решения, изготвяне на документация за технически проекти,  работно проектиране с прилагане на детайли съгласно съвременни водещи технологии в строителния бранш.

 

  Услугите на Арконт – А ООД са предназначени за държавната и местната власт, за физически и юридически лица, предприемачи и агенции на недвижими имоти. Основните направление в дейността на фирмата са в:

 

  • инвестиционното проучване и проектиране,

  • проучване и проектиране на устройствени схеми и планове, изготвяне на СПНУЗ към устройствените планове.

  • предпроектни проучвания и комплексни анализи за инвестиционни реализации и възможности за застрояване.

  • планови задания за и проектиране на подробни устройствени планове

  • планови задания за и проектиране на инвестиционни проекти за жилищни , обслужващи и производствени сгради; реконструкция и регенерация.

 

  Основни клиенти и реализирани планове и проучвания

Сред клиентите на Арконт – А ООД са: Община Пловдив, Община Асеновград Община Брезово, Община Димитровград, Община Родопи, Община Марица, Министерството на транспорта, НКЖИ, Главна дирекция „Гражданска, въздухоплавателна администрация”, много фирми и частни инвеститори.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page