top of page
BACB_office.jpg

Българо-американска кредитна банка

Най-зелената банка на България

БАКБ е модерна и високотехнологична институция, която отговаря на постоянно нарастващите изисквания на съвременните потребители, като умело се адаптира към променящите се условия на банковия пазар и внедрява всички технологични иновации, които могат да бъдат от полза на клиентите на банката.

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) предлага пълен набор от банкови продукти и услуги на индивидуални и корпоративни клиенти на конкурентни цени и с високо ниво на обслужване.

Основните приоритети на Банката са:

- Околна среда – насърчаване не само на дейности, свързани с опазването на околната среда и използването на възобновяеми енергийни източници, но и проекти и инициативи със значително социално въздействие в тази област.

- Селско стопанство - през последните години БАКБ се утвърди като една от най-активните банки в този сектор. Работи в сътрудничество с много клиенти в сектора, включително в развитието на биологичното земеделие и агроекологията.

- Зелено банкиране - мисията на БАКБ е фокусирана върху предоставянето на иновативни финансови решения, базирани на три взаимосвързани и взаимозависими приоритета - зелено банкиране, социално банкиране и устойчиво банкиране.  БАКБ утвърди позицията си на силно конкурентния банков пазар в България, като предоставя подкрепа и финансиране за различни екологични проекти.

- Подкрепа за малки и средни предприятия - Банката се стреми да осигури благоприятни условия за финансиране на микро, малки и средни предприятия в страната, като се съобразява с техните планове за развитие, като им предлага модерни и гъвкави решения.

- Банкиране на дребно - Банката има за цел да увеличи присъствието си в сегмента на дребно, като предлага конкурентни, гъвкави, дигитални и иновативни продукти на своите клиенти.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page