top of page
51552801_2392767424069606_5130633971771637760_n.jpg

Българска фотоволтаична асоциация

В градска среда, транспорт, дом и училище...

фотоволтаичната енергия е част от нашето ежедневие.

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) е сдружение с нестопанска цел, обединяващо над 400 компании от ВЕИ сектор в страната. Нашата мисия е свързана с изграждането и развитието на устойчива, нисковъглеродна, модерна и отговаряща на европейските стандарти енергетика. Поддържаме ефективна комуникация и активно сътрудничество с представители на националната и местна власт, неправителствения сектор и международни организации.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page