top of page
IMG_5635.jpeg

Център за изследване на демокрацията

 Европейски институт за обществена политика

Центърът за изследване на демокрацията е интердисциплинарен институт, който работи за развитието на обществените политики в редица ключови области от европейския и трансатлантическия дневен ред. Със своята тридесетгодишна история, Центърът се e утвърдил не само като генератор на идеи, но и като активен участник във формирането и осъществяването на публични политики.

Центърът разработва анализи и препоръки, включително и законодателни, по важни обществени въпроси в различни сектори и извършва независими експертни оценки на рисковете в сферата на сигурността, икономиката и политическия живот.

Центърът работи по стратегии за декарбонизация в Югоизточна Европа, по проблемите на прехода към нисковъглеродна икономика и отражението му върху личния и обществения енергиен избор, по ключовите въпроси за управлението на енергетиката, диверсификацията на енергийните източници и енергийната сигурност. Центърът създава и рамка за сравнителна оценка на териториалните планове за справедлив енергиен преход в редица европейски страни.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page