top of page
KAB crop.jpg

Камара на архитектите в България

Камарата на архитектите в България (КАБ) е наследник, продължител и правоприемник на Инженерно-Архитектната камара, учредена през 1937 година. КАБ защитава на национално и международно равнище интересите на около 3700 архитеки, ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.

Главна цел на Камарата на архитектите в България е да регламентира дейността на архитектите-проектанти и да гарантира свободния избор на проектант в условията на лоялна конкуренция. КАБ си поставя следните цели:

– да защитава високия обществен престиж на архитекта-проектант;

– да представлява своите членове и да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото;

– да регламентира принципите за професионалната дейност в архитектурното проектиране при условия на определената професионална етика;

– да не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение при избора на проектант;

– да защитава интелектуалната собственост и авторските права на архитекта;

– да поддържа високо ниво на квалификация на своите членове и съответстващо качество на проектантските и консултантски услуги

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page