top of page
BSUR_Website_Image.jpg

Обединена българска банка

Част от KBC group

ОББ е част от белгийската КВС Груп - най-голямата банково-застрахователна група в България обединяваща дружества с дългогодишна история и богат опит. Компаниите част от КВС Груп предлагат пълен спектър от финансови услуги - банкови, застрахователни, пенсионни, лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ притежава най-високия кредитен рейтинг в България по оценка на Fitch - ‘A-‘, който е по-висок от този на България. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа ОББ разполага с клонове на територията на цялата страна, а чрез мобилното приложение ОББ Мобайл клиентите имат възможност да извършват основни банкови операции в движение – лесно, бързо и сигурно.

Ежедневно ОББ следва визията за модернизация и дигитализация на дейностите и услугите си, прилагайки иновативни решения съобразени с изискванията на своите индивидуални и бизнес клиенти.

През 2019 г. KBC беше една от първите финансови институции в Европа, която се присъедини към Колективния ангажимент за действия в областта на климата под егидата на Програмата на ООН за околната среда с цел постигане на неутрални по отношение на климата икономика и общество до 2050 г.

 

В резултат  ОББ и ДЗИ вече са намалили въглеродния си отпечатък с -56% от 2015 г. насам. На път са да постигнат -75% до 2025 г. и -100% до 2050 г. Компаниите разработват устойчиви финансови и инвестиционни решения за своите клиенти и се стремят активно да ги подкрепят в техния собствен преход към климатична устойчивост.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page