top of page
XellaHigh.jpg

Ксела България

Част от  Xella group

XELLA България е част от Xella Group!

Дъщерното дружество е част от българския пазар от четвърт век и първоначално производството започва в завода в София.

 

Високоприоритетните направления, в които XELLA работи, включват енергийна ефективност, опазване на околната среда и изграждане на сгради, които осигуряват високо качество на живот. Автоклавният газобетон YTONG е произведен от изцяло естествени материали и с прилагане на безотпадно производство и има Екологична продуктова декларация (EPD). . Цялостната дейност на XELLA се ръководи от дългосрочна екологична стратегия, насочена към ограничаване на намесата ни в околната среда и към пълното елиминиране на негативните последици, произтичащи от нея. В резултат на усилията на висококвалифицирани специалисти, ние разработихме строителни концепции, които опазват околната среда – от добив на суровини и производство, до изграждане и експлоатация на сградите.

 

Минералните топлоизолационни панели Multipor са единственият незапалим топлоизолационен материал. В случай на пожар не се запалва и не отделя дим или вредни емисии – за хората или околната среда.

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page