top of page
  • office40485

Инвестиционни проекти за построяване на два соларни парка в община Каварна

С оглед увеличаване на дела на производството на електроенергия от възобновяеми и екологично чисти енергийни източници и подпомагането на зеления преход на българската икономика чрез изграждане на мощности за зелена енергия като част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, представяме на Вашето внимание два инвестиционни проекта за изграждане на фотоволтаични централи (ФвЕЦ) на територията на с. Божурец, община Каварна.


1. Проект с капацитет от 3500 kWp, възложител фирма Векил пропъртис ЕООД, ЕИК: 200347907, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Хан Крум № 25.

2. Проект с капацитет от 3300 kWp, възложител фирма Прайвит Екуити Тръст Мениджмънт ЕООД, ЕИК: 200301920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Хан Крум № 25.

Двете електроцентрали ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия чрез фотоволтаични модули. Проектите предвиждат инсталирането на високотехнологични и високоефективни фотоволтаични модули.

Реализацията на проектите няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве, както и не противоречи на режима на защитена зона за опазване на дивите птици ЗЗ BG00020097 «Белите скали», поради което успешно преминават процедурата на РИОСВ – Варна за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Можете да се запознаете със съответните решения на РИОСВ Варна тук:

Решение 49 за електроцентралата на Прайвит Екуити Тръст


Изработването на проектите е извършено със съдействието на БСУР


28 преглеждания0 коментара

Comentarios


bottom of page