top of page
  • office40485

Среща на Европейската мрежа на съветите за зелено строителство в Щутгарт

Срещата на Европейската мрежа на съветите за зелено строителство за второто тримесечие на 2023 се проведе на 21 и 22 юни в централата на DGNB в Щутгарт. Тази година основната ни тема беше: Градовете, общините и градската програма. Темата беше избрана така, че да съответства на темата на конференцията " Urban Future 2023".

Целите, които следвахме, бяха:

1. Изграждане на капацитет/споделяне на знания: как съветите за зелено строителство си сътрудничат с градовете/местните власти

2. Съставяне на карта на ресурсите на съветите ни: проектите по градския дневен ред - публикуване на кратко резюме, създаване на онлайн колекция (напр. Wakelet)

3. Съгласуване на стратегията: по-нататъшно сътрудничество в рамките на Европейската регионална мрежа (ERN), за да се увеличи нашето въздействие.

Вечерта на 20 юни всички участници в срещата на ERN бяха поканени от нашите домакини да се присъединят към коктейла на членовете на DGNB в Hospitalhof Stuttgart, който отбеляза края на празувания Ден на устойчивото развитие.

Сесиите през първия ден от срещите ни бяха много полезни - много от нашите колеги споделиха опита си със собствени образователни програми и други интересни теми, изразиха мнението си за това как трябва да се развива нашата мрежа в бъдеще и обмениха идеи за нашето сътрудничество. Обсъдихме различните предизвикателства и постижения и сравнихме резултатите от различните подходи в нашите дейности на локално ниво.

Вторият ден от срещата беше посветен на взаимодействието ни с градовете и анализа на националните пътни карти на BuildingLife. Много колеги представиха добри примери за засилено въздействие върху градския дневен ред, успешни инициативи на градските мрежи и други дейности за подобряване на градската среда, организирани от съветите на ниво общини. Следобедните работни сесии бяха насочени към подобряване на взаимодействието ни с градските власти и превръщане на сътрудничеството ни в плодотворно и по-силно. Презентации направиха Ева Белезнай – Съвет за зелено строителство Унгария, Паола Коломбо - Съвет за зелено строителство Италия, Ракел Диез - Съвет за зелено строителство Испания, Ян Кадийк - Съвет за зелено строителство Нидерландия, Емре Иликали - Съвет за зелено строителство Турция (ÇEDBIK) и Саймън Макуиртър - Съвет за зелено строителство Великобритания.20 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page