top of page
  • office40485

Членовете на World GBC подписват Отворено писмо до преговарящите на COP28

Днес (6 декември 2023 г.) застроената среда е в центъра на вниманието по време на деня за "Многостепенни действия, урбанизация и застроена среда/транспорт" на срещата на върха на ООН за климата COP28. Световният съвет за зелено строителство (WorldGBC), нашата глобална мрежа от над 75 национални съвета за зелено строителство и водещи предприятия в областта на сградния фонд и строителния сектор, отправят единен призив за действие към политическите лидери, като подчертават решаващата роля на застроената среда за постигане на решения в областта на климата.

Отвореното писмо е придружено от кратък преглед на политиките, в който са изложени спешно необходимите регулаторни резултати, за да се умножат действията и да се реализира огромният потенциал на сектора. То също така подкрепя "Пробив в строителството" (политическо изявление на високо равнище, стартирано днес и подкрепено от 25+ държави в контекста на глобалния процес на Програмата за пробив), в което се призовава за "почти нулеви и устойчиви сгради като ново нормално състояние до 2030 г.".


Изявлението


Отвореното писмо надхвърля простото смекчаване на негативните последици от емисиите в сектора и отправя смели твърдения за неговия потенциал за огромен принос към социалната справедливост и финансов просперитет. В писмото се подчертава, че освен възможността да се намалят 37% от общите въглеродни емисии, строителният сектор може също така да създаде възможности за устойчиви инвестиции в развиващите се пазари на стойност от 1,5 трилиона долара и да изведе 2,8 милиарда души от енергийна бедност.

Писмото е изпратено от: участващите в ангажимента на WorldGBC Net Zero Carbon Buildings Commitment (лидерска инициатива в областта на устойчивата застроена среда), корпоративни партньори на WorldGBC (включително ARUP, Buro Happold, CEMEX, Saint Gobain, Signify, Siemens, Skanska, Stora Enso, Schneider Electric, Knauf Insulation, WSP) и националните съвети за зелено строителство (представляващи 46 000 членове от частния и публичния сектор по света). Общо над 350 организации и са подкрепили писмото, а броят им расте с всеки изминал ден. Тези лидери работят във всички региони на планетата, както в местен, така и в глобален мащаб.


Предизвикателството


Сградният и строителният сектор са отговорни за близо 40% от въглеродните емисии в световен мащаб, свързани с енергопотреблението и емисиите на въглероден диоксид. Това е огромен промишлен сектор на поглъщане на ресурси, като градовете консумират 70% от всички световни ресурси. Докато осведомеността за въздействието на сектора и неговия потенциал като решение за климата се увеличава, емисиите от дейността му се увеличават средно с 1% на годишна база от 2015 г. до 2021 г.


Устойчивостта на сградния фонд в световен мащаб е недостатъчна, за да се справи с нарастващото население заедно с въздействията на изменението на климата. Наводненията и екстремните горещини представляват непосредствен риск не само за човешкия живот, но и за социалното сближаване и икономическата стабилност.

Не на последно място, финансовите залози са високи. Виждаме компании, които не разглеждат декарбонизацията като сериозна бизнес потребност и поради това вече плащат за въглеродните си емисии в краткосрочен план; в дългосрочен план те ще пропуснат нововъзникващите възможности за осигуряване на пазарни в условията на променяща се инвестиционна и регулаторна среда за декарбонизация.


Отвореното писмо


Мрежата WorldGBC и нейните партньори призовават за:

● Силно политическо лидерство за разширяване на устойчивата трансформация на застроените среда.

● смекчаване на последиците от изменението на климата: Страните се ангажират с интегрирането на строителните кодекси, поднационалните политики и ангажименти в рамките на своите национално определени приноси и се ангажират да удвоят подобренията в енергийната ефективност и да утроят глобалния капацитет за възобновяема енергия до 2030 г.

● Адаптиране към климата: Страните се споразумяват за глобална цел за адаптация и признават ролята на сградите за предвиждане, адаптиране и реагиране на въздействията на климата и се ангажират да положат повече усилия за интегриране на устойчивостта и адаптацията в съществуващите политики и програми, включително в строителния сектор.

● Финансиране на борбата с изменението на климата: Страните се споразумяват да увеличат финансирането за подобряване на енергийната ефективност и загуби и щети, и подкрепят глобалната реформа на финансовите институции за по-справедливо и ефективно отпускане на дългови заеми и кредитиране.

● Глобална равносметка: Страните се ангажират с "Пробив в строителството" като платформа за сътрудничество между националните правителства и заинтересованите страни с цел ускоряване на действията и оптимизиране на ролята на сградите за преодоляване на пропуските, установени в глобалния преглед.


Кристина Гамбоа, главен изпълнителен директор на WorldGBC, заяви:

"Действията в областта на климата често се разбират погрешно като човешки усилия за спасяване на планетата. Всъщност това е усилията на човечеството да спаси себе си и средата, която сме създали, за да улесним просперитета, равенството и растежа. Става въпрос за всяко правителство, което иска да поддържа стабилност и сближаване, за всеки бизнес, който иска да остане успешен и финансово жизнеспособен, и всеки човек, който се радва на удобствата на съвременния живот.

В застроената среда не постигаме целите, които ще ни запазят като вид. А не бива. Вече съществуват решения за осигуряване на по-добро бъдеще. Все още можем да се върнем на правилния път. За да го направим, се нуждаем от благоприятна политическа среда, амбиция на индустрията и финансиране, за да се използва огромният потенциал на застроената среда.

Броят на индустриалните лидери, които подкрепят нашето отворено писмо, представлява мощно доказателство, това писмо да бъде изпратено на вниманието на политиците. Индустрията е готова за промяна. Светът призовава за промяна. COP28 може да бъде моментът, в който лидерите да спазят своите ангажименти и да определят енергийно ефективен, регенеративен и справедлив преход за строителния сектор. Готови ли сте?"


Научете повече тук и следете кампанията в социалните медии под #BuildingTheTransition.


14 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page