top of page
Wooden Hut

Обединена българска банка

Част от KBC group

ОББ е част от белгийската KBC Group - най-голямата банкова и застрахователна група в България, обединяваща компании с дългогодишна история и богат опит. Компаниите от KBC Group предлагат пълен набор от финансови услуги - банкови, застрахователни, пенсионни, лизингови, управление на активи и факторинг.

ОББ има най-висок кредитен рейтинг в България според Fitch - „A-“, който е по-висок от този на България. Благодарение на добре развитата си дистрибуторска мрежа, ОББ има клонове в цялата страна, а чрез мобилното приложение на ОББ, клиентите имат възможност да извършват основни банкови операции в движение – лесно, бързо и сигурно.

Всеки ден ОББ следва визията за модернизиране и дигитализация на своите дейности и услуги, прилагайки иновативни решения, съобразени с изискванията на своите индивидуални и бизнес клиенти.

През 2019 г. KBC беше една от първите финансови институции в Европа, които се присъединиха към Колективния ангажимент за действия в областта на климата под егидата на Програмата на ООН за околна среда за постигане на климатично неутрална икономика и общество до 2050 г. В резултат на това ОББ и ДЗИ вече намалиха въглеродния си отпечатък с -56% от 2015 г. Те са на път да постигнат -75% до 2025 г. и -100% до 2050 г. Компаниите разработват устойчиви финансови и инвестиционни решения за своите клиенти и активно се стремят да ги подкрепят в техните собствен преход към устойчивост на климата.

https://www.ubb.bg/en

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page