top of page
20171005 Expo IV L1000248 resized.jpg

Трипъл Грийн Билдинг Груп

Triple Green е консултантска фирма в областта на зеленото строителство, чийто опитен и всеотдаен екип се стреми да вдъхновява устойчивото развитие като средство за добавяне на стойност на имотите и повишаване на екологичното съзнание, като същевременно насърчава здравословни, оптимални вътрешни условия за обитателите на сградата. Компанията разполага с  експерти с разнообразен опит и умения в областта на устойчивостта, които възможно най-ефективно постигат целите на зеленото строителство. Екипът успешно е сертифицирал над 100 проекта за зелени сгради с повечето основни инструменти за оценка.

Партньорите-основатели на Triple Green имат десетилетия опит в областта на архитектурата, строителството и управлението на бизнеса и притежават най-високите акредитации за сертификация на зелени сгради. Компанията използва подхода на Triple bottom line, за да балансира природната и сградната среда с икономическия успех. Triple Green непрекъснато увеличава обхвата на услугите си, за да предостави актуални съвети и стратегически консултации на своите клиенти и да създаде въздействащо устойчиво развитие. Това включва проучвания за въглеродна неутралност, оценки на осъществимостта на сертифицирането, ESG анализ, стратегия и доклади за недвижими имоти, както и стратегии за зелено строителство с конкретни цели и показатели.

Квалифицираният екип включва LEED акредитирани професионалисти, акредитирани BREEAM оценители, EDGE експерти и одитори, DGNB одитори, инженери, експерти по енергийно моделиране, специалисти по информационно моделиране на сградите, експерти по изчисляване на въглеродния отпечатък и въглерода в жизнения цикъл на сградите, архитекти.

tgbg_logo_new2020.png

Програма за членство

 

Малко информация за членската програма и връзка  Бутон „Научете повече“ към споменатата страница с уеб публикации.

bottom of page